Próbna Matura z OPERONEM 2021r. 

W terminie od 22-25 listopada odbędą się próbne matury. 

Jest to ogólnopolska akcja. Arkusze egzaminacyjne są opracowane pod pieczą  doświadczonych egzaminatorów, dzięki czemu uczniowie mają  szansę w sposób rzetelny sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do egzaminu dojrzałości w terminie głównym. 
Harmonogram egzaminów: 
22.11.2021r. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut
                        Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)
23.11.2021r. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut
                       Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)
24.11.2021r. Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)
                        Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)
25.11.2021r. Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut)
Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań ( odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Zdający na egzamin z matematyki powinien się zaopatrzyć się w linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty

Przewiń na górę
Facebook