Formularz o przyjęcie do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży nr. 1 w Sochaczewie

Wypełniając formularz zobowiązujesz się do przekazania nam informacji zgodnie ze stanem faktycznym.

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży nr. 1 w Sochaczewie

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

 1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie reprezentowane przez Dyrekcję mgr Henrykę Mirosławę Adamczyk i mgr Barbarę Karbownik, tel. 728-493-789 email: sochaczewska_szkola_umiejetnosci@op.pl
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku
  z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59)  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c .Rozporządzenia RODO);
 2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
  b Rozporządzenia RODO);
 3. marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania celem kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
 4. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:
 5.  
  1. oznaczenie uczniów, rodziców, petentów pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
   1. nazwisko i imię (imiona),
   1. datę urodzenia,
   1. oznaczenie płci,
   1. adres miejsca zamieszkania,
   1. numer PESEL,
   1. adres email,
   1. numer telefonu

FORMULARZ


Warning: Undefined array key "datetime_style" in /home/klient.dhosting.pl/pr3order/liceumnr1sochaczew.pl/public_html/wp-content/plugins/everest-forms/includes/fields/class-evf-field-date-time.php on line 796
Wprowadź imię.
Wprowadź nazwisko.
Wprowadź numer PESEL.
Wprowadź adres zamieszania według wzoru: MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR.DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, GMINA
Wprowadź datę urodzenia.
Wprowadź telefon komórkowy.
Wprowadź miejsce urodzenia.
Zaznacz którym wyborem jest obecna szkoła.
Wybierz klasę w której chciałbyś rozpocząć naukę.
Wybierz klasę w której chciałbyś rozpocząć naukę.
Wprowadź imię.
Wprowadź nazwisko.
Wprowadź adres zamieszania według wzoru: MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR.DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, GMINA
Wprowadź telefon komórkowy.
Wprowadź imię.
Wprowadź nazwisko.
Wprowadź adres zamieszania według wzoru: MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR.DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, GMINA
Wprowadź telefon komórkowy.

Przewiń na górę
Facebook