Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie powstało i otrzymało uprawnienia szkoły publicznej w roku 2006. Organem założycielskim i prowadzącym są: mgr Barbara Karbownik i mgr Henryka Mirosława Adamczyk. W pierwszym roku szkolnym 2006/2007 liceum mieściło się w budynku Domu Kultury przy ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie. Utworzono wtedy jedną pierwszą klasę, jej wychowawczynią była p. Jolanta Cichocka, szkoła ogółem zatrudniała 10 nauczycieli.

W drugim roku działalności edukacyjnej szkoła została przeniesiona do budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, obecnie Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej, w którym mieści się do dziś. Od tego czasu, od 2007 roku społeczność Sochaczewa adres naszej szkoły kojarzy z nazwiskiem patrona „Liceum u Krupy”, z pewnością dlatego, że dr. Jerzy Karol Krupa był założycielem Wyższej uczelni, a także jej wykładowcą. Dziś zgodnie z wymogami prawa i prawa oświatowego zostanie jej formalnie, uroczyście nadane imię Jerzego Karola Krupy, co całą społeczność szkolną napawa dumą i radością.

W ciągu 16 lat nasze liceum rozwijało się dynamicznie. Mury szkoły opuszczały kolejne roczniki absolwentów, a życie społeczności szkolnej toczyło się według stałego rytmu i trybu: zajęcia dydaktyczne, konkursy, wycieczki, uroczystości, kalendarz świąt, studniówki i przygotowania do kolejnych egzaminów maturalnych.

Szkoła cały czas wzbogaca i poszerza swoją ofertę edukacyjną o klasy: mundurowe, medyczne, E-sportu. W 2020r. została utworzona klasa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej – Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW). A z programu „Zostań żołnierzem” otrzymaliśmy pełne wyposażenie i umundurowanie dla naszych uczniów. Patronem Oddziału Przygotowania Wojskowego została 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej w Bielicach, która wspiera nas w prowadzeniu i realizowaniu zajęć praktycznych. Klasy „mundurowe” stały się bardzo atrakcyjną propozycją dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych.

Przewiń na górę
Facebook
Skip to content