O nas

Historia szkoły

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie powstało i otrzymało uprawnienia szkoły publicznej w roku 2006. Organem założycielskim i prowadzącym są: mgr Barbara Karbownik i mgr Henryka Mirosława Adamczyk. W pierwszym roku szkolnym 2006/2007 liceum mieściło się w budynku Domu Kultury przy ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie. Utworzono wtedy jedną pierwszą klasę, jej wychowawczynią była p. Jolanta Cichocka, szkoła ogółem zatrudniała 10 nauczycieli.


W drugim roku działalności edukacyjnej szkoła została przeniesiona do budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, obecnie Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej, w którym mieści się do dziś. Od tego czasu, od 2007 roku społeczność Sochaczewa adres naszej szkoły kojarzy z nazwiskiem patrona „Liceum u Krupy”, z pewnością dlatego, że dr. Jerzy Karol Krupa był założycielem Wyższej uczelni, a także jej wykładowcą. Dziś zgodnie z wymogami prawa i prawa oświatowego zostanie jej formalnie, uroczyście nadane imię Jerzego Karola Krupy, co całą społeczność szkolną napawa dumą i radością.

W ciągu 16 lat nasze liceum rozwijało się dynamicznie. Mury szkoły opuszczały kolejne roczniki absolwentów, a życie społeczności szkolnej toczyło się według stałego rytmu i trybu: zajęcia dydaktyczne, konkursy, wycieczki, uroczystości, kalendarz świąt, studniówki i przygotowania do kolejnych egzaminów maturalnych.

 

Szkoła cały czas wzbogaca i poszerza swoją ofertę edukacyjną o klasy: mundurowe, medyczne, E-sportu. W 2020r. została utworzona klasa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej – Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW). A z programu „Zostań żołnierzem” otrzymaliśmy pełne wyposażenie i umundurowanie dla naszych uczniów. Patronem Oddziału Przygotowania Wojskowego została 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej w Bielicach, która wspiera nas w prowadzeniu i realizowaniu zajęć praktycznych. Klasy „mundurowe” stały się bardzo atrakcyjną propozycją dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych.

 

Patron szkoły

Urodził się 9 maja 1946r., we wsi Brzozów (powiat skierniewicki), w rodzinie chłopskiej i zmarł 25 września 2020r. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w pobliskiej miejscowości  Żelazna.  Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Godzianowie. W 1965r. zo- stał przyjęty na Wydział Fizyki z Zajęciami Praktyczno – Technicznymi Studium Nauczycielskiego w Łowiczu. Po jego ukończeniu, w 1967r. podjął pracę jako wychowawca Internatu, a następnie zastępca dyrektora ds. administracyjno – gospodarczych w Technikum Ogrodniczym w Sochaczewie. W roku 1972 podjął 5 letnie studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego i rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. Fr. Chopina w Sochaczewie na stanowisku nauczyciela fizyki. Po ukończeniu studiów został powołany na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie, a następnie w 1979r. na stanowisko zastępcy inspektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Rok później wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych Centrali Spółdzielni Ogrodniczych w Teresinie. Przez cały okres pracy poza Sochaczewem, pracował jako nauczyciel fizyki w Liceum Wieczorowym w naszym mieście. W 1983r. ukończył studia doktoranckie, otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych. W roku 1990 podjął pracę jako nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Sochaczewie. Dwa lata później, po likwidacji państwowych szkół dla dorosłych, założył Wieczorowe Technikum Zawodowe, a w roku następnym, Prywatne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie. W 1994r. założył dwie kolejne szkoły: Prywatne Liceum Ogólnokształcące oraz Policealne Studium Informatyki i Języków Obcych. W latach 1994 – 1995 pełnił funkcję Kuratora Oświaty w Skierniewicach.

Jest założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, która istnieje od 1997r. i funkcjonuje do chwili obecnej jako Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna. Dr Jerzy Krupa był człowiekiem dynamicznym, tryskającym energią twórczą, posiadał dar gromadzenia wokół siebie pasjonatów i wartościowych ludzi. Zawsze troszczył się o swoich współpracowników. W dowód uznania pracy zawodowej i społecznej otrzymał wiele odznaczeń i odznak honorowych, w tym m.in. Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę – Zasłużony dla Spółdzielczości Ogrodniczo – Pszczelarskiej, a w 1999r. został wybrany „Sochaczewianinem Roku 1998”. Jak sam dr Jerzy Krupa powiedział:

„Moje inicjatywy to nie były tylko moje pomysły, najczęściej wychodziły one od samych uczniów, albo ich rodziców… Ja, zainspirowany przez nich, starałem się tylko im lub ich dzieciom pomóc w dalszym zdobywaniu wiedzy.”

Ten krótki rys biograficzny ma formę suchej notatki encyklopedycznej. Ale wszyscy Ci, którzy mieli szczęście na swojej drodze edukacyjnej spotkać dr. Jerzego Krupę, czy to w szkole średniej, czy wyższej pamiętają go jako otwartego, ciepłego, pełnego empatii człowieka. Promotora prac licencjackich, który dla swoich studentów był przewodnikiem, mentorem i wspar- ciem. Często po latach pamiętał imiona i problemy uczniów, studentów, a spotkania z nim, nawet te przypadkowe, nie ograniczały się do grzecznościowej rozmowy, ale były spotkaniem i rozmową z przyjacielem. Człowiekiem, który z miłością, serdeczną troską mówił o swojej żonie. Z dumą opowiadał o swoich synach. Takiego go zapamiętamy.

Współpracujemy z:

Dzięki naszym partnerom, jesteśmy w stanie się rozwijać i zagwarantować państwu najlepsze warunki nauczania!

Przewiń na górę
Skip to content