Month: lipiec 2021

Informacja dla uczniów klas pierwszych

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do wglądu w sekretariacie szkoły od 02 sierpnia 2021r. Prosimy osoby zakwalifikowane o przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, a także 2 podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne. Złożenie tych dokumentów stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie.

Przewiń na górę
Skip to content