Test sprawności fizycznej dla kandydatów Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) w roku szkolnym 2023/2024

Próba sprawności fizycznej 30 sierpnia 2023r. (środa) godz. 9:00. Egzamin zostanie przeprowadzony na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie ul. 15 sierpnia 44.

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej powinni posiadać:

  • strój sportowy oraz buty na zmianę,
  • dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja, dowód osobisty, paszport).

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest dostarczenie:
– pisemnego oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych,
–  zaświadczenie lekarza podstawowej opieki  medycznej,  potwierdzające  bardzo  dobry  stan  zdrowia i brak przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego (dotyczy kandydatów, którzy jeszcze nie dostarczyli).

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje wykluczeniem kandydata z testu.

Próba sprawności fizycznej obowiązuje wszystkich uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy OPW.

Obecność rodzica/ opiekuna prawnego w dniu egzaminu sprawnościowego obowiązkowa.

Prosimy o wydrukowanie i posiadanie w w/w terminie załączonych dokumentów.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) w roku szkolnym 2023/2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę
Skip to content